Grundlovspuljen

Folketingets grundlovspulje i anledning af grundlovsjubilæet i 2015

I 2015 kan Danmark fejre 100-året for grundloven af 1915, der blandt andet gav kvinder stemmeret. Med grundlovsrevisionen var demokratiet ikke længere forbeholdt de få, og i dag præger principperne om ligeværd, lige rettigheder og demokratisk deltagelse på den ene eller den anden måde alle danskeres hverdag. Grundlovsjubilæet i 2015 er således en stor national begivenhed, som giver anledning til at fejre demokratiet og til at sætte fokus på dets udvikling og på demokratisk deltagelse.

Som et led i markeringen af grundlovsjubilæet i 2015 har Folketinget afsat 3 mio. kr. til en tilskudspulje, som administreres af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Ansøgningsfristen er nu passeret og det er ikke længere muligt at indsende ansøgninger!
Der kom 235 ansøgninger. Der blev ialt søgt om 33 mio. kr.
Der er i alt givet 42 bevillinger på i alt 3 mio. kr.

Regeringen og Folketinget har den 16.januar 2015 åbnet en ny hjemmeside om Grundlovsjubilæet:
http://www.100aaret.dk/ 

Hjemmesiden indeholder bl.a. en kalender over arrangementer i anledning af grundlovsjubilæet. Projekter, der har modtaget støtte fra Grundlovspuljen, opfordres til at lægge deres arrangementer ind i kalenderen.

Formål

Puljens formål er at øge danskernes bevidsthed om demokratiets udvikling, deres grundlovssikrede rettigheder og vigtigheden af demokratisk deltagelse. Derfor støttes projekter og aktiviteter med fokus på et af de følgende 4 temaer:

Fejring af grundlovsjubilæet den 5. juni 2015 (A)

Der kan søges støtte til arrangementer, der har til formål at fejre og formidle 100-året for grundloven af 1915, og arrangementer, der sigter på at udbrede fejringen af grundlovsdag som en mærkedag – også for yngre generationer.

Det danske demokrati i et historisk perspektiv (B)

Der kan søges støtte til aktiviteter og projekter, der formidler det danske demokratis historiske udvikling med særlig fokus på grundlovsændringen i 1915. Det er en forudsætning, at aktiviteterne og projekterne trækker tråde til demokratiet, som vi kender det i dag.

Borgeren og grundloven (C)

Der kan søges støtte til aktiviteter og projekter, der formidler grundlovens indhold og betydning for borgerne på en vedkommende og lettilgængelig måde.

Det danske demokrati i fremtiden (D)

100 år efter, at grundlovsrevisionen i 1915 sikrede stemmeret til de mange, står demokratiet i dag over for den udfordring, at de traditionelle veje til indflydelse på samfundet fravælges af mange – særlig unge – borgere. Det gælder bl.a. i foreningslivet, i det politiske liv og i stemmeboksen.

Der kan søges støtte til aktiviteter og projekter, der undersøger og/eller eksperimenterer med, hvordan der kan skabes nye kontaktflader og dialogformer mellem borgere og politikere, nye organisations- og foreningsformer og nye muligheder for borgernes demokratiske indflydelse. Endvidere kan der søges støtte aktiviteter og projekter, der undersøger, hvad der skal til for at fremtidssikre demokratiet, så også kommende generationer føler et medejerskab for det.

Alle statslige, regionale, kommunale og selvejende institutioner, hvis formål er oplysning og formidling, kan søge tilskud.

Alle organisationer og foreninger kan, uanset tilhørsforhold til Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), søge tilskud.

Derudover kan kommuner og regioner søge tilskud.

Enkeltpersoner kan ikke søge.

For aktiviteter og projekter, der søger om tilskud på mere end 100.000 kr., er første ansøgningsrunde den 25. februar til den 25. april 2014. I denne ansøgningsrunde kan op til 2/3 af puljemidlerne uddeles. Ansøgninger skal være modtaget på mail senest fredag den 25.april kl. 23.59.

Puljen har anden ansøgningsrunde i efteråret 2014. Alle typer af projekter og aktiviteter kan søge i denne ansøgningsrunde, men mindre aktiviteter og projekter vil blive prioriteret. Her uddeles de resterende puljemidler. Ansøgninger skal være modtaget senest lørdag den 1. november kl. 23.59.

 

I puljens første ansøgningsrunde kom der 71 ansøgninger og der blev søgt i alt 23 mio. kr.
Bevillingsudvalget har gennemgået alle ansøgninger og udvalgt 8 projekter, som i disse dage får tilsendt bevillingsbreve. Der er bevilget i alt 2 mio. kr. til disse projekter, som afvikles i forbindelse med grundlovsjubilæet 2015.

1) Lige lovligt - Land og by under én og samme lov
Inddragende teaterforestilling om grundlovens tilblivelse. Forestillingen henvender sig til skolebørn (2.-3. klassetrin) og børnefamilier og opføres på en række biblioteker i Brønderslev og Frederiksberg kommuner.
Ansøger: Bibliotekerne i Frederiksberg og Brønderslev kommuner

2) GRUNDLOVEN – rager den mig?
Med fokus på unge og på køn undersøger Kvindemuseet i Aarhus i samarbejde med gymnasieklasser, hvad unge i dag tænker om ligestilling og kønsroller, og lader resultatet udmønte sig i et undervisningsmateriale, en udstilling og et optog.
Ansøger: Kvindemuseet i Danmark

3) Demokratifestival 2015
Bred og folkelig grundlovsfejring i Ollerup på Fyn kulminerende med en 2-dages demokratifestival, der fejrer grundlovsjubilæet via kunst, kreativitet, bevægelse, samvær og samtale.
Ansøger: De fire frie skoler i Ollerup

4) Grundlovsfestival for Fruentimmere, Folkehold, Fattiglemmer, Fjolser og Forbrydere
Åben grundlovsfestival afholdt af og på Egmont Højskolen, med særligt fokus på Fruentimmere og Fjolser, herunder vægt på handicappedes og andre minoriteters rettigheder og vilkår for deltagelse i demokratiet.
Ansøger: Egmont Højskolen, Odder

5) Grundlovens indhold og betydning for nydanskere
TV-programserie om grundlovens historie, demokratiets forudsætninger og det politiske medborgerskab målrettet til nydanskere.
Ansøger: ITV Østjylland (ITV OJ)

6) Dig, mig og demokratiet – sms-baserede dialogmøder
Sms-baserede dialogmøder på ungdomsuddannelser over hele landet eksperimenterer med anderledes former for dialog mellem politikere og borgere og undersøger, hvad de unge selv mener, der skal til, for at de kan føle et større medejerskab til demokratiet.
Ansøger: Foreningen YouGlobe

7) Hvem (be)stemmer?
Sammen med Rejsescenen og Arbejdermuseet vil AOF få danskerne til at debattere vilkårene for demokrati og almindelige menneskers indflydelse på samfundet. Det vil ske gennem studiekredse og teater opført rundt om i landet, bl.a. på lokale aftenskoler, fagforeninger, museer, biblioteker, højskoler, erhvervsskoler m.fl.
Ansøger: AOF Danmark

8) Det halve kongerige
Filmen DET HALVE KONGERIGE vil med overraskende fakta og skæve vinkler på ligestilling gøre status over 100 års ligestillingsbestræbelser i Danmark. Filmen varer ca. 30 minutter og er egnet til undervisnings- og debatbrug.  
Ansøger: LO-Landsorganisationen i Danmark og FTF

 

I puljens anden ansøgningsrunde kom der 164 ansøgninger og der blev søgt i alt 9,9 mio. kr.
Bevillingsudvalget har gennemgået alle ansøgninger og udvalgt 34 projekter, som nu får tilsendt bevillingsbreve. Der er bevilget i alt 1 mio. kr. til disse projekter, som afvikles i forbindelse med grundlovsjubilæet 2015. 

Der er givet 34 bevillinger i anden runde. De følger her:

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Landsbyforeningen i Jystrup MSJ, Ringsted

Lokal fejring af 100-året for kvinders valgret

Jystrups lokale foreninger dyrker og styrker fællesskabsfølelsen ved at samles om en mangefacetteret grundlovsfejring med bl.a. bogudgivelse, foto/maleriudstilling, teaterforestilling, filmfremvisninger, taler, fællessang og optog for at sætte fokus på vigtigheden af demokrati og valgret.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             HvidovreBibliotekerne, Hvidovre 

Demokratiet, Grundloven og Lillefingeren

Biblioteket i Hvidovre arrangerer foredrag med forfatter og debattør Rushy Rashid om, hvordan den danske Grundlov opleves ud fra et etnisk perspektiv. Hun vil betone vigtigheden af demokratisk deltagelse – også når man er af anden etnisk herkomst og kvinde. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             AOF NORD Aftenskolen, Aalborg 

Bydelsmødre med etnisk minoritetsbaggrund fejrer demokratiet

Bydelsmødre i Aalborg Kommune laver en udstilling om Grundloven og den kvindepolitiske udvikling i Danmark. Det sammenlignes med forholdene i de lande kvinderne kommer fra. Desuden afholdes en  konference i kommunens byrådssal, hvor gæstetalere og kvindelige borgere indbydes til debat om kvindeliv, etnicitet og holdninger. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Skals Skole, Viborg 

Demokrati i børnehøjde

7. og 8. klasserne på Skals Skole arbejder med demokrati og dets betydning op til en festdag for demokratiet, hvor de gennem skuespil, musik, film, taler og små happenings formidler deres viden videre til børn og unge, samt til øvrige borgere i lokalområdet.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             FO Frit Oplysningsforbund, Svendborg 

Det danske demokrati i Danmark og Svendborg omkring grundlovsændringen 1915

Med udgangspunkt i den sociale historie og kvindehistorien afholdes to foredrag samt skabes en mobil udstilling med fokus på livet i Svendborg Amt anno 1915. Der føres tråde til år 2015 – og til samfundet i dagens Danmark.

───────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Grænseforeningen i Sorø, Sorø 

Danmarks Riges Grundlov – og vore nabolandes

Foredrags- og debataften med professor Marlene Wind, der gennemgår Grundloven og sammenligner den med forfatningerne i vores sydlige nabolande med særlig henblik på de forskelle, der måtte være.

───────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Christiansfeld Centret, Kolding

Grundloven af 1915 i Sønderjylland

Christiansfelds foreningsliv og institutioner sætter gennem foredrag og arrangementer under kulturarvsmåneden i november 2015 fokus på de forhold, sønderjyderne levede under i 1915, og hvilke muligheder Grundloven af 1915 gav i forbindelse med genforeningen af 1920. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Forumteatret Prisme S.M.B.A, Hele landet 

Demos & Kratia

Forumteatret Prisme udfordrer på en turné til 11 steder rundt om i landet Hr. og Fru. Danmark i deres demokratiforståelse. 2.500 års demokratihistorie fortalt som speed dating efterfulgt af en workshop, hvor publikum selv indtager gulvet og bliver udfordret på deres borgerlyst og engagement i fremtidens demokrati via værktøjer fra teatrets verden.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Vestjyder mod unionen og Retsforbundet i Viborg og Ringkjøbing Amter, Holstebro

Grundlovsmøde

Grundlovsmøde på Restaurant Borbjerg Mølle ved Holstebro med taler og debat om folkestyret samt sange fra højskolesangbogen.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Foreningen Nour, Odense 

Fra min generation til din

Foreningen Nour hylder ved en grundlovsfest i bydelen Vollsmose nydanske kvinder i Danmark som aktive demokratideltagere. På dagen vil der bl.a. være paneldebat om kvinders rettigheder og musik. Arrangementet er for alle demokratiinteresserede og afholdes i Vollsmose Kulturhus d. 5. juni 2015.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Elevrådet på Århus Social- og Sundhedsskole, Aarhus 

Oplysning til grundlovsarrangement

Til Århus Social- og Sundhedsskoles grundlovsarrangement uddeler elevrådet æbler og flyers om betydningen af grundlovsændringen i 1915. Elevrådet ønsker at igangsætte en debat om demokrati ved at fortælle skolens mange førstegangsvælgere og nydanskere, at det ikke altid har været muligt for alle i Danmark at stemme. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Holbæk Bibliotek, Holbæk

Loven hævet over alle andre – Fejring af grundlovsjubilæum 2015

Biblioteket, Højskoleforeningen og Kvinfo i Holbæk vil sammen levendegøre stemningen omkring kampen for kvinder og tyendes valgret med dialogskabende foredrag og et sangkor, der synger kampsange fra perioden. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Hover Sogneforening, Ringkøbing-Skjern

Kvindelunden

Foreninger og institutioner i Hover vil fejre 100-året for kvinders valgret ved at oprette en Kvindelund, der indvies grundlovsdag med foredrag og et festligt foredrags-walk med flere små lokalhistoriske fortællinger omhandlende kvinders fejring af valgretten gennem tiden. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Socialdemokraterne Guldborgsund, Guldborgsund

Danmarks Sydligste Grundlovsmøde (i Gedser)

Demokratiet markeres og fejres i det fri i Gedser ved et traditionelt tværpolitisk grundlovsmøde, hvor en række foredragsholdere taler om demokratiet nu og i fremtiden. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Grundtvigsk Forum, Askov, Vejen

Per Vers og Grundloven 1915-2015

Grundtvigsk Forum, Askov, og Grønvangskolen i Vejen markerer 100-året for Grundloven 1915 ved at lade skolens ældste elever møde rapperen Per Vers, der freestyler over emnet demokrati. Eleverne har forinden drøftet, hvad demokrati betyder for dem, og det er deres input, der danner grundlaget for dialogen med Per Vers. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn

1915

Skagens egnsspil 2015 tager udgangspunkt i den nye grundlov i 1915. Hvordan påvirker kvinders og tyendes valgret og den nye unge valgalder et lille fiskersamfund, som i forvejen er i en rivende udvikling? Stykket vil blive skudt i gang på grundlovsdagen den 5. juni med et optog gennem Skagen.

───────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Foreningsnetværket i Øster Starup Sogn, Vejle 

Grundloven og det lokalt levende demokrati

15 institutioner og foreninger i Øster Starup sætter gennem en uge fokus på Grundloven i børnehave, skoler, kirker, plejecenter og det lokale foreningsliv. Kulminationen er et stort Grundlovsmøde d. 5. juni med sang, gymnastikopvisning og grundlovstale. En fejring af det nationale og lokale demokrati.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Boldklubben Skjold, København

Fremtidens digitale foreningsdemokrati

Boldklubben Skjold vil skabe større deltagelse i foreningsdemokratiet og afprøve digitale muligheder for at nå nye målgrupper. Debatter om foreningens udvikling vil ske på nettet, og generalforsamlinger vil ikke længere være et lukket forum blot for dem, der møder op på dagen.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Kompetencehuset, Aarhus

Tidskapslen – Det danske demokrati om 25 år 

Kompetencehuset i Aarhus vil inddrage daghøjskolens deltagere i en refleksionsproces over fremtidens demokrati. Gennem research, refleksion og diskussion formulerer elever og lærere hypoteser for de udfordringer, fremtiden byder på, og omsætter efterfølgende disse til audiovisuelle tableauer i form af musik, kunst, video og tekst, der samles i en tidskapsel til fremtidens refleksive demokrater. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Grundtvigsk Forum, Hele landet 

Har vi lov til det?

Grundtvigsk Forum udvikler et sæt samtalekort, der sætter fokus på grundlov og demokrati. Hvert korts udsagn med et dertil hørende spørgsmål lægger op til samtale og refleksion i hele landet og i mange sammenhænge. Kortene kan bruges i gymnasiet, på efterskoler, højskoler og i lokale foreninger etc. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Musik og Medieværkstedet, FO-Aarhus, Aarhus 

Grundloven er for os

Funktionshæmmede fra FO-Aarhus’ Musik og Medieværksted arrangerer en række samtaler med politikere om demokrati og politik, hvor journalister, der selv er funktionshæmmede, stiller jordbundne og ligefremme spørgsmål, som politikerne vil svare i samme ånd. Der udgives videoer med samtalerne, som siden vises fx på Sølund Musikfestival.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Bornholms Regionskommune - Team 1 – STU, Bornholm 

Frihed og uddannelse på STU

Elevrådet på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Bornholm vil gennem kreative aktiviteter arrangere en udstilling, hvor de endelige produkter skal have med emnet frihed og uddannelse at gøre. Udgangspunktet for arbejdet med frihed og uddannelse er en grundlæggende forståelse af vores rettigheder givet af Grundloven.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Højskoleforeningen, Hele landet 

Alle får ret

Højskoleforeningen koordinerer en stor fælles indsats på landets højskoler i anledning af grundlovsjubilæet. 23 højskoler er med på listen, flere forventes at komme til. En historiker vil besøge skolerne og give et historisk indblik i fundamentet for grundlovsændringen 1915 med tråde til det moderne demokrati, og der skabes debat om demokratiets udfordringer i dag, bl.a. via workshops. Arrangementerne er åbne for alle. 

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Tidens Samling, Odense

Kvindeliv gennem 100 år

Tidens Samling fejrer grundlovsjubilæet og derved også 100 året for kvinders valgret ved fra maj til december 2015 at have fokus på kvindeskæbner med særudstillingen ’Kvindeliv gennem 100 år’. I udstillingsperioden vil foredrag, fortællinger og tidsbilleder lægge op til debat om kvinders vilkår og rettigheder, både juridisk og socialt igennem det 20. århundrede og frem til i dag. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Foreningen NORDEN Odense, Odense 

Grundloven og Rigsfællesskabet

Foreningen NORDEN og Nordatlantisk Hus i Odense sætter gennem foredrag og debat fokus på relationen mellem Grundloven og hhv. Grønland og Færøerne. Sigtet er at belyse, hvorledes Grundloven gennem tiden har håndteret relationen til de nordatlantiske dele af rigsfællesskabet samt den aktuelle status.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Verdenskoret i Holbæk, Holbæk

Grundlovssang i Café Søvang

Verdenskoret i Holbæk indbyder beboere fra Vangkvarteret til grundlovssang i fælleshuset med henblik på at bruge sangen som middel til at bygge bro mellem mennesker. Koret synger for og synger sammen med deltagerne relevante danske sange, samt somalisk, arabisk, polsk og andre sprogs sange om frihed og ret.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Københavns Universitet, Saxo Instituttet og Københavns Universitets Alumneforening, København

1915 – Valgret, Ligestilling og Demokrati

Den 3. juni åbner Københavns Universitet dørene i den gamle festsal og byder velkommen til et arrangement, der sætter fokus på betydningen af Grundloven fra 1915 for valgret, ligestilling og demokrati. Her kan alle være med til at diskutere disse temaer med eksperter og få svar på, hvad grundlovsændringerne i 1915 betød dengang og nu.

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             LO Silkeborg-Favrskov, Silkeborg 

Fra fruentimmer til borgmester

LO Silkeborg-Favrskov arrangerer i samarbejde med en lang række lokale foreninger og institutioner i Silkeborg til grundlovsfestival med kvindelige talere, som på forskellig vis har haft glæde af kvinders valgret, samt et dramatiseret optog og anden underholdning/happenings. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Mariagerfjord Ungdomsskole, Mariagerfjord 

Unge og Grundloven

Mariagerfjord Ungdomsskole udvikler ung til ung-formidling, såkaldte Demokratister. En gruppe elever lærer om demokratiets udvikling, det lokale repræsentative demokrati, Grundloven, demokratisk engagement og formidling, hvorefter disse nye Demokratister tager ud på skolerne med et oplæg og en snak med andre unge om demokrati, og hvorfor det er vigtigt at interessere sig for (nær)demokratiet. 

──────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Vestfyns Hjemstavnsforening, Assens

Valkyrier og valgret

Vestfyns Hjemstavnsforening markerer kvindernes valgret med et kvindeoptog fra Glamsbjerg til Hjemstavnsgården i Gummerup. Her taler Annelise Arnstrup om kvindesagsforkæmperen og forfatteren Thit Jensen, kaldet ”Valkyrien”. Dagen markeres også med musik, sang og kaffebord. Alle er velkomne. 

─────────────────────────────────────────────────────────────── 

Ansøgerorganisation             Nyborg Folkemøde, Nyborg 

Grundlovens betydning for børn og unge

Nyborg Folkemøde arrangerer i samarbejde med Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune en demokrati-camp for kommunens gymnasieelever. Gennem workshops vil de unge opleve, at de har holdninger til nogle af de emner, som lokalpolitikerne træffer beslutninger om, samt at de også kan få indflydelse. Bl.a. får de til opgave at arrangere deres eget dialogmøde med lokale politikere om selvvalgte emner.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Johannes V. Jensen Museet, Vesthimmerland

Valgret er ikke ligeret!

Thit Jensens Mindestue og Johannes V. Jensen Museet i Farsø vil skabe en kvalificeret debat om spændet mellem valgret og ligestilling mellem kønnene. Debatten rejses på grundlag af foredrag af en anerkendt Thit Jensen-forsker og ligestillingshistoriker.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Sydsjællands Kulturteater, Vordingborg

Kvinderend

Sydsjællands Kulturteater opfører over sommeren 2015 teaterstykket ”Kvinderend” om kvinders valgret. Stykket er omskrevet og sat ind i en nutidig ramme, hvor tre unge mennesker skal skrive en opgave om de gamle kvindeforkæmpere. Under arbejdet med opgaven ses der tilbage i tiden, hvor forskellige optrin spilles, og der perspektiveres fra de "gamle" forkæmpere til nutiden.

────────────────────────────────────────────────────────────────

Ansøgerorganisation             Hørby Efterskole, Frederikshavn

Musical – GRUNDLOVEN 1915

Hørby Efterskole producerer en ungdomsmusical om GRUNDLOVEN 1915. Musik, manuskript og sangtekster tager udgangspunkt i historiske fakta, som eleverne i produktionsfasen tværfagligt har beskæftiget sig med, og som gennem skuespil, scenografi og sang formidles til og af børn, unge og voksne.

  

De støttede projekter/aktiviteter kan sættes i gang i 2014, men det er et krav, at de kulminerer og afsluttes i perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

Det er et krav, at aktiviteter og projekter er tilgængelige for offentligheden.

Det skal fremgå af annonceringen, at arrangementet er støttet af midler fra Folketinget.
Grundlovsjubilæets officielle logo må gerne benyttes i den sammenhæng.

Se under afsnittet: Download og anvend Grundlovsjubilæets logo

 

Projekter, der modtager støtte fra Folketingets grundlovspulje, skal i deres annoncering af arrangementet anføre, at arrangementet er støttet af midler fra Folketinget. 

Grundlovsjubilæets officielle logo må gerne benyttes i den sammenhæng.
Logo kan downloades her. Klik på det logo I ønsker at hente:

100aaret_logo_sort   25,6 KB - jpg

100aaret_logo_roed-paa-hvid  44,9 KB -jpg

100aaret_logo_blaa-paa-roed  45,1 KB - jpg

100aaret_logo_roed-paa-blaa  42,9 KB - jpg

Logoerne findes som EPS eller PDF i flere udgaver: RGB, CMYK, Pantone, sort og hvid.

Klik her for oversigt over mulige logoer.

Kontakt info@grundlovspuljen.dk for at få de logoer I ønsker  

 • Udgifter til aflønning af projektmedarbejdere. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde. Ansøgningen skal indeholde oplysning om stillingskategori, antal timer og timeløn for alle medarbejdere, som lønnes af projektmidlerne. Relevant information findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, www.modst.dk, og/eller ved henvendelse til de relevante fagforeninger. Budgetterede lønudgifter skal indeholde udgifter til feriebetaling og feriepengeforpligtelser.

 • Udgifter til honorar til foredragsholdere og lign. Et honorar kan normalt ikke overstige 15.000 kr., og der gives ikke honorar til ansøgers egen medvirken.

 • Udgifter til offentlig transport.

 • Udgifter til transport i egen bil kan højst udgøre statens almindelige takst pr. km. (2,10 kr. pr. km i 2014). Transport i egen bil skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km.

 • Udgifter til nødvendig overnatning kan afholdes efter satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark (1.264 kr. pr. dag i 2014).

 • Udgifter til leje af lokaler.

 • Udgifter til lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

 • Revisionsudgifter.

 • Udgifter til leje af apparater, udstyr og lign.

 • Relevante udgifter for gennemførelsen af projekter/aktiviteter, der ikke er indeholdt i ovenstående poster. Aktiviteterne skal specificeres i ansøgningsskemaet og i en note til budgettet.

Der kan ikke ydes tilskud, som er større end aktivitetens eller projektets faktiske nettoudgifter, og tilskud må kun anvendes til de formål, som fremgår af tilsagnet fra DFS.

 • Aktiviteter i udlandet.

 • Anskaffelse af apparater, udstyr og lign.

 • Anskaffelse af fast ejendom.

 • Anlægsudgifter (f.eks. ombygning og renovering).

 • Dækning af underskud.

 • Enkeltpersoners underhold.

 • Administrativt overhead.

 • Valgkampsaktiviteter, partipolitisk agitation, religiøs forkyndelse eller aktiviteter med antidemokratisk formål.

 • Profitgenererende projekter/aktiviteter.

 • Sammenhængen mellem formål, organisering, aktivitet/projekt og budget skal klart fremgå af ansøgningen.

 • Ansøgningen skal indeholde et klart defineret mål og en plan for, hvordan målet nås.

 • Ansøgningen skal indeholde en plan for, hvordan aktiviteten/projektet formidles til relevante målgrupper.

En udvælgelseskomité træffer beslutning om fordeling af puljemidler ud fra de opstillede retningslinjer og ansøgningskriterier.

Hvis flere ansøgninger imødekommer retningslinjerne og ansøgningskriterierne, vil udvælgelseskomiteen prioritere ansøgningerne, så der sikres spredning i forhold til puljens fire temaer, geografi, ansøgertyper og målgrupper.  

Udvælgelseskomiteen er nedsat af DFS, som også selv har udpeget dens medlemmer. Komiteen består af Elsebeth Gerner Nielsen, Henrik Tvarnø og Trine Bendix Knudsen.
Læs mere om komiteen her

 

Ansøger skal udfylde et elektronisk ansøgnings- og budgetskema.

Klik her for ansøgningsskema

Man kan ikke udfylde skemaet i flere omgange. Det indtastede forsvinder, når man forlader skemaet. Det er derfor en god ide, at lave en kladde til ansøgningen, så man har alle oplysninger klar incl. de filer, der skal vedhæftes ansøgningen. 

Når du er klar udfylder du skemaet med alle oplysninger og til sidst trykker du på 'Send'.

De indtastede data forsvinder, når du forlader hjemmesiden. Du får en mail fra DFS, der indeholder de indtastede data, når vi kvitterer for modtagelsen af ansøgningen,

DFS’ sekretariat kan indhente yderligere oplysninger hos ansøgeren, hvis det findes nødvendigt.

DFS’ sekretariat behandler ansøgningerne og meddeler tilsagn/afslag til ansøger senest 6 uger efter ansøgningsfristen den 1.november 2014. 

 

Hvis projektet godkendes sender vi en bevillingskontrakt til ansøger. Kontrakten underskrives af ansøger og påføres ansøgers bankkontonummer. Den underskrevne kontrakt sendes til DFS. Der kan ikke udbetales penge, før DFS har modtaget en underskreven kontrakt.

Udbetaling af bevilling sker efter DFS’ godkendelse af det færdige regnskab. Hvis projektet/aktiviteten ikke er gennemført som beskrevet i ansøgningen og forudsat i tilsagnet, kan tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalde.

A conto forudbetaling af tilskud

Tilskud kan forudbetales, hvor forholdene taler for det. Der indgives en særskilt ansøgning om forudbetaling med angivelse af begrundelse og vedlagt et forslag til rateudbetaling, som afspejler omkostningernes forventede tidsmæssige placering. Forudbetaling kan aldrig udgøre mere end 75 pct. af de budgetterede udgifter.

Tilbagebetaling af ikke anvendte beløb

De dele af udbetalte tilskud, som eventuelt ikke er anvendt, og de dele af udbetalte tilskud, som eventuelt ikke er anvendt i overensstemmelse med tilsagnet, kræves tilbagebetalt. Modtager DFS efter en normal rykkerprocedure ikke den krævede tilbagebetaling, overdrages sagen uden videre varsel til SKAT med anmodning om inddrivelse af beløbet.

Udbetaling sker efter DFS’ godkendelse af det færdige regnskab. Hvis projektet/aktiviteten ikke er gennemført som beskrevet i ansøgningen og forudsat i tilsagnet, kan tilsagnet om tilskud helt eller delvis bortfalde.

Senest 2 måneder efter projektets/aktivitetens afslutning udfylder tilskudsmodtager en kortfattet rapport- og regnskabsformular her på hjemmesiden.

Tryk her for rapport- og regnskabsskema (projekter over 100.000 kr.)

Tryk her for rapport og regnskabsskema (projekter under 100.000 kr.) 

Tilskudsmodtager opfordres ligeledes til at rapportere om aktiviteten/projektet på Folketingets digitale platform: http://www.100aaret.dk/ 

I forbindelse med udfyldning af skemaet vedhæftes regnskab, bilag og andet.

Samtlige indtægter fra og udgifter til projektet/aktiviteten, herunder tilskud og indtægter fra anden side, skal fremgå af regnskabet.

Alle regnskaber skal underskrives af tilskudsmodtager og indeholde en erklæring om, at regnskabet er retvisende, at alle indtægter, som er skabt i projektet/aktiviteten, indgår i regnskabet, og at honorarer og befordringsgodtgørelser m.v. er indberettet til SKAT.

Kravene til revision afhænger af, hvilken type institution, som administrerer bevillingen, samt af tilskuddets størrelse.

Regnskaber over 100.000 kr. skal være revideret og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskaber under 100.000 kr. kræver ikke revisorpåtegning, men skal i stedet vedlægges kopi af bilag og dokumentationer for udbetalinger.

Tryk her for Regnskabsvejledning og -eksempel 

For regnskaber fra tilskudsmodtagere, som er statsinstitutioner eller statsfinansierede selvejende institutioner, og hvor revisionsansvaret påhviler Rigsrevisionen i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber, gælder dog – uanset tilskuddets størrelse, at regnskaberne skal underskrives af bevillingshaver og påtegnes af en bemyndiget medarbejder hos administrator.

Ansvaret for overholdelse af gældende love og regler i forbindelse med afvikling af arrangement og anvendelse af tilskudsmidler, herunder indberetning til SKAT, påhviler tilskudsmodtager.

DFS’ revisor kan i forbindelse med regnskabet indhente alle nødvendige oplysninger hos tilskudsmodtager.

Når DFS har godkendt regnskabet, og senest 1 måned efter modtagelsen, udbetaler DFS hhv. tilskuddet til ansøger eller den resterende del af tilskuddet, i sager hvor ansøger har indgået aftale om udbetaling af forskud.

OBS: Hvis regnskab indsendes i sommerferieperioden 2015 kan der evt. gå lidt længere tid inden godkendelse og udbetaling af tilskud.

Vi vil her præsentere de spørgsmål vi får til puljen og de svar vi giver. Se nedenfor:

Hvorfor skal man søge over 100.000 kr. i første runde?
Den første ansøgningsrunde er forbeholdt større projekter, som kræver en længere forberedelse. De kan søge allerede i den første runde og dermed få mere tid til planlægningen. Mindre projekter kan søge i 2.runde i efteråret 2014.

Kan enkeltpersoner søge puljen?
Nej, ansøgere skal være institutioner eller foreninger. Se 'Hvem kan søge?'

Kan private virksomheder søge?
En privat virksomhed kan ikke søge puljen. Men en privat virksomhed må gerne deltage i et projekt under grundlovspuljen, hvis den samarbejder med en forening eller institution fra ansøgerkredsen. Det skal blot være foreningen/institutionen, der står for ansøgningen.

Er der løbende behandling af ansøgningerne?
Nej, der kan indsendes ansøgninger fra den 1. august til den 1.november. Først efter den 1. november tages der stilling til, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes. Alle får svar på deres ansøgning senest 6 uger herefter, dvs. senest den 15. december.

Indtastninger i ansøgningsskema forsvinder
Man kan ikke udfylde ansøgningsskemaet i flere omgange. Når man forlader skemaet forsvinder det indtastede. Print pdf-udgaven af ansøgningsskemaet og forbered hvad du vil skrive i de enkelte felter. Gå først ind og udfyld ansøgningsskemaet, når du er helt klar. Send skemaet, når alle felter er udfyldt.

Må projekter også få støtte fra anden side?
Projekter må gerne få støtte fra flere kilder. Det skal blot af ansøgningen og budgettet fremgå hvilke andre tilskudsgivere, der er tale om. Og det skal klart fremgå hvad Grundlovspuljens midler skal gå til og hvad der dækkes fra anden side.

Må man opkræve entre, hvis man får støtte?
Der må gerne opkræves entré ved arrangementer, der får støtte fra Grundlovspuljen. Men indtægterne skal fremgå af regnskabet og der må ikke genereres profit på arrangementerne. Samtidig skal arrangementer være åbne for alle.

Hjælp! Teksten er for lang
I nogle felter kan der kun skrives et vist antal ord. Hvis der er skrevet mere, kan man ikke sende ansøgningen. Vi har angivet grænsen med f.eks. (Max. 1.800 anslag - ca. 300 ord) Som anslag tælles alt med, bogstaver, tegn, mellemrum. Hvis I får besked om, at teksten er for lang, så er I nødt til at skære ned på jeres tekst.

Hvornår får vi vores tilskud udbetalt?
Når I har afsluttet jeres projekt skal I udarbejde et regnskab (se reglerne under "Rapportering og regnskabsaflæggelse"). I skal klikke på linket til Rapport- og regnskabsskema og udfylde formularen. Regnskabet skal vedhæftes som pdf-fil. Når vi har modtaget jeres rapport og regnskab går vi det igennem og sender jer en godkendelse. I vil samtidig få udbetalt den bevilling I har fået til projektet. OBS: I kan løbende indsende rapport og regnskab via rapportformularen på vores hjemmeside. Men vi behandler ikke regnskaber før uge 33 på grund af sommerferien.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger kontakt DFS på:

Telefon: 4053 4500

E-mail: info@grundlovspuljen.dk